Norma Hi-Fi

Definice Hi-Fi: High Fidelity for Music and Voice v překladu vysoká věrnost hudby a hlasu. Norma DIN 45 500 (Deutsches Institut für Normung) z roku 1966 vytýčila minimální požadavky pro zařízení s označením Hi-Fi. Dnes už je tato norma zastaralá a existují mnohem kvalitnější stroje. Namísto Hi-Fi je dnes již používá pojem High-end, který vystihuje vysokou věrnost i pro nynější poměry.

požadavky pro Gramofony (DIN 1984):

parametry pro mechanickou část

 • Odchylka od jmenovitých otáček v mezích +1,5% až -1%
 • Kolísání otáček v mezích ±0.2%, u špičkových přístrojů dosahuje ±0.025%, u přístrojů střední třídy je to ±0.1%
 • Odstup hluku lineárně lepší než 35dB
 • Odstup hluku přes filtr lepší než 50dB

požadavky vztaženy k záznamové rychlosti 0,1m/s při kmitočtu 1 kHz.

parametry pro gramofonové přenosky

 • Rozdíl kanálů musí být menší než 2dB
 • Intermodulační zkreslení pro kmitočty 400Hz a 4kHz v poměru 6dB je menší než 1%
 • Svislá síla na hrot je menší než 5mN
 • Statická poddajnost musí být větší než 4mm/N
 • Zaoblení hrotu musí být 15±2µm
 • Efektivní hmotnost hrotů musí být menší než 2mg
 • Přeslech kanálů musí být lepší než 20dB při 1kHz, 15dB na kmitočtu 0,5 a 6,3 kHz

Norma nedefinuje tvar eliptických hrotů. Pro měření gramofonů platí norma DIN 45 539, která stanovuje měřící postupy.