Gramofony - základní informace

V této části rubriky zajímavostí se dozvíte vše, co potřebujete vědět pro výběr svého gramofonu. Proberem zde základní rozdělení gramofonů a jejich funkce. Pro začátek je třeba podotknout, že se budem zabývat gramofony, které slouží na přehrávání desek z polyvinylchloridu (vinylů) s úzkou roztečí drážek LP a SP s rozměry 7'', 10'' a 12'' a rychlostmi 33+1/3 ot. za min. a 45 ot. za min. . O gramofonech s rychlostí 78 ot. / min. na přehrávání desek šelakových se budem zabývat v rubrice historie a to samé platí pro 16+2/3 ot. / min. . Všchny gramofony, které zde budeme probírat budou mít klasické radiální raménko. Tangenciální si necháme do jiných zajímavostí.

Začneme se základním dělením, které na našich stránkách budeme používat a pro naše účely stačí a to do kategorií domácích (Hi-Fi) a DJských (studiových) gramofonů. Kategorií Hi-fi nazývám ty gramofony, které splňují normu Hi-Fi a slouží pouze pro přehrávání desek, zatímco DJské (ne, že by normy Hi-Fi neplňovaly) nazývám ty kousky, které slouží nejen pro přehrávání, ale mají dostatečně silné motory pro potřeby DJingu (např. scratchování). Klasický DJský gramofon mívá design prastarého a dle mnohých nejlepšího gramofonu na světě Technicse 1200 / 1210 MKII. Tyto gramofony se vyznačují svojí vysokou váhou, robusními díly, vysokou přesností a čistě manuálním ovládáním. Hi-fi gramofony bývají o něco lehčí a mohou mít spoustu funkcí jako např. koncové vypínání po dohrátí desky, automatické přehrávání nebo repeat. V dnešní době jsou na gramofony kladeny vysoké nároky a ty gramofony, které splňují tyto nároky můžeme nazývat audiofilskými / highendovými.

Obr. 1. : Gramofon s designem Technics 1210 MKII - Zástupce pro typ DJ gramofonů

Obr. 2. : Gramofon Tesla Litovel NC450 - zástupce Hifi gramofonů

Každý gramofon se skládá z těchto základních dílů:

  • pohonný mechanismus
  • přenoskové raménko
  • přenoska
  • pomocné mechanismy

Kvalita gramofonu se hodnotí dle celkových vlastností přístroje, a proto musí být dodržena jakost všech těchto dílů. V následují části článku si probereme rozdělení všech těchto komponent - jejich přednosti a nevýhody abychom získali komplexní přehled při výběru nového gramofonu, který bude splňovat naše nároky.

Pohonný mechanismus gramofonu

Pohonný mechanismus gramofonu zajišťuje správné vedení drážky se záznamem vzhledem ke hrotu snímající přenosky. Nepodílí se přímo na kvalitě reprodukce (určuje přenoska), ale může ji nepříznivě ovlivnit zhoršením odstupu signálu od rušivých signálů, nesprávnými otáčkami nebo kolísáním otáček. Pohonný mechanismus se skládá z nosného panelu, motoru, převodového mechanismu a talíře s ložiskem.

Všechny nynější gramofony musí být vybaveny rychlostmi 33+1/3 ot. za min. a 45 ot. za min. , vyjímečně se přidávají jiné.

Nyní se vlastně setkáváme s přístroji, které jsou buďto poháněny řemínkem (belt drive), nebo je talíř přímo poháněn motorem (direct drive). Někdy se u řemínkového pohonu setkáme s tím, že musíme řemen přehodit ručně na jinou rychlost .

Obr. 3 a 4. : Řemínkový a přímý náhon gramofonu

Ani jedna z možností pohonu není špatná, ale systém direct drive je v jistém ohledu konfortnější. U přímého pohonu nemusíme čas od času měnit řemínek a gramofon dosahuje většinou rychleji požadované rychlosti. Navíc mívají ještě takzvaný quartz lock, což je krystalem řízený pohon. Takto vybavený gramofon má velmi přesné otáčky.

Obr. 5. : Krystalem řízený gramofon s přímým náhonem

Každý správný gramofon by měl být vybaven regulací otáček (na obrázku pitch adj.) alespoň v rozsahu +-4% a stroboskopem, který pomáhá kontrolovat správné otáčky.

 Obr. 6. : Gramofonový stroboskop

Systém kontroly otáček stroboskopem je jednoduchý. U většiny gramofonů kontrolujeme lampu svítící na dílky po okraji talíře. Jak se talíř točí vzniká tzv. stroboskopický jev. Správná rychlost otáčení je taková, když k rychlosti příslušné dílky ve světle lampy stojí na místě. ( nepohybují se doleva ani doprava)

Gramofonový talíř

Talíř gramofonu se odlévá ze slitin hliníku pod tlakem do kovových forem, přesně se opracovává na soustruhu a dynamicky se vyvažuje. Průměr talíře nemá být menší, než je průměr dlouhotrvající desky. Deska by měla ležet celou plochou na talíři. Hmotnost talíře se pohybuje v rozmezí 1,5 až 4 kg. Pro kvalitní gramofon je žádoucí, aby byl talíř těžší než 2 kg kvůli momentu setrvačnosti talíře. Povrch talíře se překrývá pružným materiálem, na kterém deska spočívá. Tomuto materiálu se říká slipmat a má několik funkcí. U běžných gramofonů se vyrábí z protiskluzové pryže, aby zabránil klouzání desky a zároveň tlumí vibrace od okolí a motoru. U DJských se dělá z jakési plsti, aby deska při zastavení prsty podkluzovala a mohl se pohodlně rovnat beat a to samé platí pro scratchování, kde by byl protiskluzový talíř naškodu.

Obr. 7. : Slipmat

Přenosky (vložky)

Nynější přenosky pracují převážně na principu magnetodynamického měniče (magnetodynamické). Typickým znakem systému je pohybující se magnet, nebo se chvějka pohybuje s velmi miniaturní sestavou cívek ze speciálních materiálů. Máme tedy na trhu 2 typy přenosek - MM (moving magnet) a MC (moving coil).

Obr. 8. : Základní uspořádání magnetodynamické přenosky

Dělení:

  1. Systém MM (moving magnet) Tento systém je obecně nejvyužívanější a s nejlepším poměrem cena/výkon. Je schopen poskytovat velmi kvalitní zvuk bez zkreslení.  Hrot u takovéto přenosky lze bezproblému vyměnit avšak stojí ve většině případů o pár drobných méně než nová přenoska.
  2. Systém MC (moving coil)  Homotnost tohoto systému je nižší než u MM a je díky tomu schopen lépe kopírovat drážku desky. Ale jeho výstupní napětí je výrazně nižší, a je proto žádoucí bezchybné zesílení. Přenoska sama osobě je technicky složitější a dražší. Hodí se pro tzv. ''audiofilské'' gramofony.

Pro zajímavost uvádím kritéria, dle kterých přenosky posuzujeme:

Citlivost přenosky, kmitočtová charakteristika, statická poddajnost ve vertikálním a horizontálním směru, hmotnost přenosky, svislá síla působící na hrot, přeslech mezi kanály a rozdíl citlivosti kanálů.

Obr. 9. a 10. : MM přenoska od firmy Ortofon a MC přenoska od firmy Pro-Ject

Chvějka a snímací hrot

Vývoj přenosek se ubírá cestou neustálého zmenšování svislých sil působících na hrot, nutných pro dokonalé snímání, aby se zamezilo opotřebení desky a zvýšila se její životnost. Zvětšuje se tedy poddajnost a zmenšuje se dynamicky účinná hmotnost chvějky s hrotem. Je také žádoucí, aby byl malý poloměr hrotu. Díky tomu je zvuk méně zkreslený. Sjednocený snímací vertikální úhel u výrobců přenosek je 20°+-5°.

Hroty dělíme dle tvaru na hroty s kulovým zaoblením, eliptické a biradiální. Svou geometrií se nejvíce blíží eliptický hrot tvaru drážky, a proto je zkreslení zvuku u tohoto tvaru nižší. Svislá síla na tento tvar však nesmí být větší než 1,5 gramu. V opačném případě hrozí deformace drážky gramofonové desky. (pozn. autora: neplatí pro DJ's)

Materiál použitý pro výrobu hrotů bývá diamant. Dříve jsme mohli narazit na hroty safírové, které však mají nejméně 10x nižší životnost.

Přenoskové raménko

Kvalitní přenoskové raménko musí vést snímací hrot tak, aby mohl sledovat drážku gramofonové desky se stálým dotykem po celé její ploše. Máme 2 základní druhy ramének a to rovné a ve tvaru ''S''. Raménko je konstruováno tak, aby byla jeho tangenciální chyba co nejnižší. U starších gramofonů mívá raménko ve tvaru "S" tuto chybu nižší.

Obr. 11. : Rovné raménko

Obr. : 12. : "S" raménko

Slova závěrem:

Tímto článkem byly rozebrány všechny důležité gramofonové komponenty ovlivňující kvalitu zvukové reprodukce. Jde o velmi "laické" pojetí, které dopomůže začátečníkům k orientaci v moři nových i vintage gramofonů a dost možná pomůže ve vybírání nového stroje. Gramofonům staršího data výroby tj. s 16/78 ot./min. bych rád věnoval vlastní článek. Samotné seřizování gramofonů bych nechal na panu Vlčkovi, který vytvořil krásný dokument o všem co se týká nastavnení, seřízení, upravení atd. Vřele doporučuji si tento dokument prostudovat (viz odkaz pod článkem). Děkuji za pozornost.

Odkaz:

Gramofon a jeho nastavení

Seznam použité literatuty:

Ing. Jiří Svoboda - Příručka techniky HIFI

http://www.hifi-voice.com

Obrázky: vinylengine.com